Szkolenia i warsztaty

Naszym celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy na temat najważniejszych zagadnień biznesowych. Dlatego większość z naszych zajęć jest prowadzona w formie warsztatów, na których kursanci analizują swoje przedsiębiorstwo. W związku z tym na efekty praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy nie trzeba czekać długo.

Warsztaty z budowania strategii

Szkolenia z budowy strategii

Szkolenia z budowy strategii

Uczestnicy tego bloku szkoleniowego będą mogli nauczyć się innego spojrzenia na biznes. Podczas zajęć odkryją także różne sposoby umożliwiające im zarabiać na tej samej działalności.

W trakcie szkolenia odkrywamy przed uczestnikami jakie szanse drzemią w ich firmie, nakreślamy zagrożenia oraz prezentujemy metody jak wyróżnić się na rynku tak, by uczynić konkurencję nieistotną.

Szkolenia ze strategii przedsiębiorstw są kierowane do:

  • właścicieli spółek,
  • prezesów,
  • dyrektorów zarządzających,
  • dyrektorów finansowych,
  • dyrektorów rozwoju i marketingu.
Szkolenia z zarządzania logistyką

Szkolenia z zarządzania logistyką

Szkolenia z zarządzania logistyką

Blok szkoleniowy mający za zadanie zapoznać kursantów z metodami modelowania i optymalizacji procesów jak również z narzędziami które w tym pomagają.W ramach szkoleń omawiamy również nowoczesne narzędzia (SkyLogic), służące do zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacji procesów logistycznych. W ofercie znalazły się również szkolenia dla analityków i informatyków, którzy są odpowiedzialni za przygotowywanie raportów i analiz.

Szkolenia z logistyki są dedykowane dla:​

  • dyrektorów logistyki,
  • logistyków,
  • analityków,
  • informatyków.

Zobacz wszystkie funkcjonalności systemu Skylogic

Modelowanie finansowe strategii (warsztat – 2 dni)

Modelowanie finansowe strategii (warsztat – 2 dni)
Efektem warsztatów będzie wykonanie modelu finansowego własnego przedsiębiorstwa i jego analiza pod kątem wrażliwości na wprowadzane zmiany (w kosztach, przychodach, stawkach podatku, strukturze kapitału) jak również perspektywy maksymalizacji jego wartości dla właścicieli. Opracowany model finansowy jest również narzędziem do przeprowadzania symulacji wyników, które może przynieść realizacja strategii. Słuchacze przed szkoleniem proszeni są o przygotowanie danych finansowych oraz rynkowych, które będą następnie wykorzystywane na warsztatach.

Innowacje produktowe (warsztat – 2 dni)

Innowacje produktowe (warsztat – 2 dni)
Celem warsztatów jest przemodelowanie oferty przedsiębiorstwa w taki sposób by korespondowała z prawdziwymi potrzebami Klientów jak również wyróżniała się od tego co oferuje rynek. Słuchacze przed szkoleniem proszeni są o przygotowanie danych dotyczących własnej oferty oraz oferty konkurencji, które będą następnie wykorzystywane na warsztatach.

Tworzenie modeli biznesowych (warsztat – 2 dni)

Tworzenie modeli biznesowych (warsztat – 2 dni)
Uczestnicy warsztatów zapoznają się z metodami, które pomogą im zmienić zasady gry na rynku. Uczymy tworzenia wizji i projektu innowacyjnego modelu biznesowego. Pokażemy w jaki sposób wyjść poza utarte schematy. Przeanalizujemy w jaki sposób nowo opracowane modele wpisują się  w krajobraz konkurencyjny. Odkryjemy twój biznes na nowo.

Bądź na bieżąco

Bądź na bieżąco

© 2017 Benson Consultants. All Rights Reserved.